Hành trình dựng ‘đế chế’ Hoàn Cầu nghìn tỷ của bà Tư Hường

Hành trình dựng ‘đế chế’ Hoàn Cầu nghìn tỷ của bà Tư Hường

Đi lên từ tay trắng, bà Tư Hường nổi tiếng với việc gây dựng "đế chế" Hoàn Cầu nghìn tỷ, đồng thời có quyền lực chi phối Ngân hàng Nam Á.

Bình luận