Hàng nghìn người biểu tình phản đối Trump ở Mỹ

Hàng nghìn người biểu tình phản đối Trump ở Mỹ

Khoảng 10.000 người tham gia tuần hành ở New York, hô lớn khẩu hiệu "không phải tổng thống của tôi" để phản đối Donald Trump.

Bình luận