Hàng ngàn máy chủ của Google, Facebook đã đặt tại Việt Nam

Hàng ngàn máy chủ của Google, Facebook đã đặt tại Việt Nam

Về vấn đề yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet như Google, Facebook đặt máy chủ tại Việt Nam, trong một cuộc phỏng vấn của VTV, ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TTTT) cho rằng, “Thực tế có một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên nước ngoài cũng đã đặt máy chủ ở Việt Nam. Đặc biệt, Facebook, Google, đã đặt hàng ngàn máy chủ trung gian tại các cơ sở hosting ở Việt Nam”. 

Các chuyên gia cho rằng, hiện có sự hiểu sai về quy định “đặt máy chủ tại Việt Nam”. Ở đây, cần phân biệt rõ giữa “máy chủ quản lý dữ liệu người dùng” và “máy chủ cung cấp dịch vụ (server)”.

Bình luận