Hải sản chết ở Kiên Giang lan rộng

Khu vực có cá, nghêu, sò… chết đã lan rộng khắp vùng bờ biển vịnh Hà Tiên, với chiều dài hơn 30 km.  

Bình luận