Góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND

Góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng CAND

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã diễn ra phiên làm việc chính thức. 

Bình luận