Gỡ nút thắt cho việc tiêu thụ nông sản an toàn

Gỡ nút thắt cho việc tiêu thụ nông sản an toàn

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, dù nhu cầu rất lớn nhưng chỉ có tỉ lệ nhỏ người tiêu dùng được tiếp cận thực phẩm an toàn. Điều này đồng nghĩa với việc: vấn đề thực phẩm sạch hiện đang là thị trường vô cùng hấp dẫn, đầy tiềm năng phát triển đối với những người sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Thế nhưng, đâu là vấn đề quan trong trong việc tháo gỡ nút thắt cho việc tiêu thụ nông sản an toàn?

 

Bình luận