Giông lốc giật tốc mái 742 nhà dân ở Lào Cai - VnExpress

Giông lốc giật tốc mái 742 nhà dân ở Lào Cai - VnExpress

Sau bão số 6, giông lốc mạnh cấp 9-10 xuất hiện ở Lào Cai khiến nhiều nhà dân bị tốc mái giật đổ, thiệt hại hơn 7 tỷ đồng.

Bình luận