Giới thiệu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là ‘tình huống’

Giới thiệu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là ‘tình huống’

Tiếp xúc cử tri tại Hà Nội sáng 8/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết việc giới thiệu Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước không phải là "nhất thể hóa".

 

Bình luận