Giới thiệu sách "Cẩm nang công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Cùng được giới thiệu trong buổi họp báo ra mắt cuốn sách “Quần chúng nhân dân nhân tố quyết định thắng lợi cuộc đấu tranh bảo vệ ninh, trật tự” của Thượng tướng, GS. TS Tô Lâm vào sáng ngày 9/6, Cục Xây dựng Phong trào Toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc phối hợp với Nhà Xuất bản Công an Nhân dân tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách "Cẩm nang công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bình luận