Giáo viên nói phải 'chạy' tiền để được đi dạy

Giáo viên nói phải 'chạy' tiền để được đi dạy

Theo một số giáo viên, để được đi dạy, họ phải mất tiền. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện Krông Pắk bác bỏ thông tin này.

 

Bình luận