Giấc mơ về một thế hệ tương lai của Giáo sư Hồ Ngọc Đại

Giấc mơ về một thế hệ tương lai của Giáo sư Hồ Ngọc Đại

Giáo sư Hồ Ngọc Đại–cha đẻ của Công nghệ Giáo dục có một giấc mơ, đó là thế hệ trẻ em Việt Nam lớn lên sẽ được là chính mình, thoát khỏi những áp lực của cha mẹ và người đời...  

Bình luận