GIÁ TRỊ CỦA THỬ THÁCH

Một con tằm phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biết bay

Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất

để nảy mầm phải tự vươn thẳng lên

 xuyên qua tầng đất dày và trở thành cây cứng cáp

Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén

chui ra mãi mãi bò quẩn quanh cái kén 

mà không bao giờ thành loài bướm biết bay

Bình luận