Facebook và tham vọng ở Trung Quốc

Facebook và tham vọng ở Trung Quốc

Bị cấm cửa gần 1 thập kỷ tại Trung Quốc nhưng Facebook chưa bao giờ ngừng tham vọng với thị trường Trung Quốc và đã có nhiều động thái để lấy lòng giới chức nước này.

Bình luận