Facebook và Google đã đặt máy chủ trung gian tại Việt Nam!

Facebook và Google đã đặt máy chủ trung gian tại Việt Nam!

Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục ATTT cho rằng Facebook và Google đã đặt máy chủ trung gian tại Việt Nam 

Bình luận