Toàn cảnh an ninh mạng số 1 tháng 11: Buộc Facebook, Google đặt máy chủ ở Việt Nam