Tin giả là “vũ khí” khiến bất ổn ở Myanmar gia tăng còn Việt Nam thì sao ?