Tiết lộ cách thức các thành viên trong đội bóng Thái Lan thoát hiểm