'Thuốc giải nạn kẹt xe không thiếu, thiếu là dũng khí của chính quyền uống liều thuốc đó' - PGS.TS Nguyễn Thị Bích Hằng