Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc Điều hành của Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế