Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF)