Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Bangladesh