Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo là đúng quy định