Tài xế taxi và người đi Mercedes đánh nhau vì chuyện đỗ xevề cách đỗ xe