Robot Nga bất ngờ cứu bé gái dù không được lập trình