Quân ủy Trung ương triển khai công tác quân sự, quốc phòng