Quân đội Việt Nam chi hơn 3 tỷ USD mua 2 phi đội V-22 Osprey