Phim 'Dạ cổ hoài lang' bị cho dùng ảnh photoshop vợ ông Tưởng Giới Thạch