Phát triển đội ngũ luật sư bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị