Oanh tạc cơ Trung Quốc hạ cánh chớp nhoáng ở Hoàng Sa