“Nhóm lợi ích” âm mưu gì khi mở chiến dịch tấn công Thủ tướng?