Nga trang bị vỏ bọc triệt âm thế hệ mới cho tàu ngầm