Mới chỉ là học sinh lớp 11, nhưng em đã tự chế ôtô chạy bằng năng lượng mặt trời