Lái xe container và thứ ma túy giúp tỉnh như sáo 2 ngày 2 đêm