Khoảnh khắc Thủ tướng Anh mắc kẹt trên chiếc Mercedes khi đến Đức