Hình ảnh tàu Hải quân Việt Nam trong trận hải chiến Trường Sa 30 năm trước