Hành trình 400 ngày phá chuyên án ma túy lớn nhất Việt Nam của công an TP. HCM