Gặp sĩ quan liên lạc số 1 tháp tùng Tổng thống Putin dự APEC