CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp CTQH Sri Lanka thăm chính thức Việt Nam