Clip độc quyền: Công an áp giải Vũ "nhôm" về Việt Nam