Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng thống Ai Cập thăm cấp nhà nước tới Việt Nam