Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh