Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăng quân hàm cấp tướng cho một số sỹ quan quân đội