Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc với quân khu 1