Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Bộ Quốc Phòng