Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng năm học mới