Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Đoàn đại biểu cấp cao của Chính phủ Pakistan