Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc tại tỉnh Bạc Liêu