Bị dân vây bắt, trộm xe máy cầm hung khí chống trả quyết liệt