Bản tin VnTube trưa 12-10-2017: Đề xuất thu tiền khách du lịch qua đêm tại TP.HCM