Bản tin VnTube trưa 07-12-2017: Tài xế đòi thối 100 đồng tại trạm BOT Biên Hòa